Kategoria:

Dodał(a):

12 lis 2017, 21:24

Różowe jest niebo, różowa jest zieleń,
w różowym kolorze jest wiatr,
w wesołym miasteczku w majową niedzielę
w różowym humorze jest świat!
Wanda Chotomska

Regulamin konkursu recytatorskiego

1. W konkursie recytatorskim mogą brać udział uczniowie klas I – III szkół podstawowych. Każda szkoła może zgłosić po dwóch uczestników w obu kategoriach.

2. Uczniowie są oceniani i nagradzani w dwóch kategoriach:
a. kategoria uczniów klas pierwszych,
b. kategoria uczniów klas drugich i trzecich.

3. Każdy uczestnik przygotowuje:
a. wiersz o tematyce bożonarodzeniowej lub zimowej,
b. wiersz Wandy Chotomskiej nawiązujący do tegorocznego hasła konkursu: „Świat w różowym humorze…”

4. Wygłaszanie obu tekstów nie powinno przekroczyć łącznie 8 minut.

5. Prezentacje konkursowe odbędą się w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie 19 grudnia 2017 roku. Rozpoczną się o godzinie 9.00.

6. Uczestnicy otrzymują nagrody, wyróżnienia i upominki. Oprócz nagród głównych wręczymy nagrodę za kostium, nagrody dla najmłodszych uczestników konkursu i nagrodę publiczności.

7. Przewidywany koniec spotkania około godziny 14.30.

8. Na zgłoszenia czekamy do 8 grudnia 2017 r.

Prosimy przekazywać je na załączonych drukach lub pobrać ze strony www.spoleczna.com.pl i odesłać na adres: zukocha@op.pl – Ewa Rowińska.

Regulamin konkursu plastycznego

1. Motyw przewodni konkursu plastycznego to hasło: „Świat w różowym humorze…”

2. Do 4 grudnia 2017 r. czekamy na prace uczniów klas I – VI wykonane technikami malarskimi, rysunkowymi i graficznymi na kartkach formatu A4 i A3. Nie przyjmujemy wyklejanek z bibuły, plasteliny i ziaren.

3. Każda praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika, prosimy także o podanie wieku dziecka, nazwy szkoły i nazwiska opiekuna.

4. Podsumowanie konkursu związane z prezentacją prac i wręczeniem nagród odbędzie się 19 grudnia 2017 r. około godziny 13.30.

5. Prace po konkursie można będzie odebrać do 30 grudnia 2017 r.

Organizatorzy

Społeczna Szkoła Podstawowa
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
16-300 Augustów, ul. Zarzecze 17a,
tel. 87 643 27 29

 

Karta zgłoszenia