Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 1/04/2021  Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 STO w Augustowie wysokość czesnego za naukę dziecka w szkole od dnia 1 września 2021 r. wynosić będzie:

500,00 zł (pięćset złotych) – za jedno dziecko (płatne przez 12 miesięcy)
250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) – za drugie dziecko z rodziny (płatne przez 12 miesięcy)
trzecie dziecko z rodziny – zwolnione z opłaty

Wysokość wpisowego za przyjęcie dziecka do szkoły na rok szkolny 2022/23
(płatne do 30 czerwca 2022 r.) wynosi:
500,00 zł – za jedno dziecko
750,00 zł – za dwoje dzieci

Prezes SKT nr 14 STO
Zbigniew Walicki

Numer rachunku bankowego Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie na wpłatę czesnego za naukę dziecka.

ALIOR BANK O/ Augustów  03 2490 0005 0000 4530 3635 2330

Dodał(a):

24 listopad 2016, 15:25