Szanowni Państwo,
Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 1/04/2019  Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 STO w Augustowie wysokość czesnego za naukę dziecka w szkole od dnia 1 września 2019 r. wynosić będzie:

460,00 zł (czterysta sześćdziesiąt złotych) – za jedno dziecko
230,00 zł (dwieście trzydzieści złotych) – za drugie dziecko z rodziny
trzecie dziecko z rodziny – zwolnione z opłaty

Wysokość wpisowego za przyjęcie dziecka do szkoły na rok szkolny 2019/20
(płatne do 30 czerwca 2019 r.) wynosi:
420,00 zł – za jedno dziecko
630,00 zł – za dwoje dzieci

Prezes SKT nr 14 STO
Zbigniew Walicki

Numer rachunku bankowego Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie na wpłatę czesnego za naukę dziecka.

ALIOR BANK O/ Augustów  03 2490 0005 0000 4530 3635 2330

Dodał(a):

24 Lis 2016, 15:25