Szanowni Państwo!
Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 14 w Augustowie na posiedzeniu podjął uchwałę 3/06/2022 z dn. 02.06.2022r. w sprawie zmiany wysokości czesnego. Zgodnie z postanowieniami opłaty od dnia 1 września 2023r będą wynosiły:
600,00 zł (sześćset złotych) – za jedno dziecko (płatne przez 12 miesięcy)
450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) – za drugie dziecko z rodziny (płatne przez 12 miesięcy)
300, 00 zł (trzysta złotych) – za trzecie i kolejne dziecko z rodziny (płatne przez 12 miesięcy)
Powyższe zasady dotyczą dzieci jednocześnie uczęszczających do szkoły SSP STO w Augustowie.

Prezes SKT nr 14 STO
Zbigniew Walicki

Numer rachunku bankowego Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie na wpłatę czesnego za naukę dziecka.
Bank Spółdzielczy w Augustowie 67 9351 0000 0002 1702 2000 0010

Dodał(a):

24 lis 2016, 15:25