Społeczna Szkoła Podstawowa i zerówka

Małe grupy uczniów (max. 16 osób).

Języki obce są naszym priorytetem, od najmłodszych klas- 4 godz. tyg, od. klasy IV- nauka drugiego języka obcego (rosyjski, francuski), nauka w grupach max, 8 osób.

Integracja z rodzicami gwarantuje sukces wychowawczy.

Wychodzimy z założenia, ze uczeń musi jak najwięcej doświadczyć, stąd liczne eksperymenty,prowadzenie obserwacji, udział w naukowych pokazach i wycieczkach edukacyjnych.

Autorska metoda nauczania przedmiotów przyrodniczych od klasy pierwszej.

Szachy – szlachetna gimnastyka umysłu, którą proponujemy najmłodszym uczniom.

Nauka tańca towarzyskiego to miłe dopełnienie edukacji.

Nauka pływania i sekcja pływacka.

Opieka logopedyczna.

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Świetlica.

Wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych z przedmiotów matem-przyrod.,zdecydowanie najwyższy poziom egzaminu z języka angielskiego w mieście.

Świat multimediów staje się naszym żywiołem – uczniowie nagrywają, filmują i z wykorzystaniem programów komputerowych montują filmy.

Rozwijamy pasje artystyczne i kreatywność – uczniowie piszą, biorą udział w przedstawieniach, projektach, w spotkaniach Klubu Filmowego.