Kategoria:

Dodał(a):

14 lis 2016, 20:16

Powstała w połowie 2010 roku Fundacja PKO Banku Polskiego kieruje się hasłem „Dobro procentuje”. Dowiedzieliśmy się o niej dzięki współpracy z oddziałem Banku PKO w Augustowie w związku z działalnością szkolnego koła SKO. 7 listopada 2016 r. została podpisana umowa między Fundacją i naszą szkołą, na mocy której szkoła otrzymała pieniądze na realizację projektu, który przewiduje działania związane z integracją osób
z niepełnosprawnością intelektualną – przede wszystkim uczniów szkoły specjalnej – z uczniami ZSS STO, a także na zajęcia rozwijające kreatywność i twórcze myślenie.
Fundacja PKO Banku Polskiego zwróciła uwagę na nasz wniosek, między innymi dzięki przystąpieniu szkoły
w 2015 r. do międzynarodowego programu kreatywności Destination Imagination i sukcesowi drużyny „Uskrzydleni” w realizacji zadania społecznego.
CELE PROJEKTU
– rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia,
– uczenie się samodzielności w myśleniu i działaniu, gotowości do podejmowania ryzyka,
– uwrażliwianie na sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną
– kształtowanie wrażliwości społecznej poprzez dostrzeganie osób słabszych, wymagających pomocy, branie za nie odpowiedzialności,
– uczenie się zarządzania czasem, budżetem, zasobami ludzkimi,
– uczenie się tolerancji dla poglądów i pomysłów innych.
Projekt będzie realizowany do końca kwietnia.