nauczyciel przyrody, biologii, chemii, wychowawca klasy 6sp

O sobie: W codziennym życiu kieruję się mottem Walta Disneya: ,,Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać”.