Kategoria:

Dodał(a):

5 Lis 2018, 21:34

1. Gra prowadzona jest dla uczniów, rodziców i nauczycieli Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Augustowie.

2. W grze uczestniczą zespoły w skład, których wchodzą uczniowie wraz z najbliższą rodziną np. uczeń z mamą, tatą, siostrą, bratem, babcią, dziadkiem. Zespół nie może liczyć więcej jak 4 osoby i nie mniej niż 2 osoby. Trzecia i czwarta osoba w drużynie daje tej drużynie dodatkowe dwa punkty za swą obecność (max 4 punkty).

3. Gra przebiega etapami:
– etap I – polityka – ustrój, konstytucje, wydarzenia polityczne, postacie historyczne w tym prezydenci;
– etap II – kultura i sport – twórcy kultury narodowej; pisarze, poeci, malarze, rzeźbiarze, wybitni sportowcy;
– etap III – gospodarka – reforma walutowa, rolna, odbudowa przemysłu;
– etap IV – Józef Piłsudski – fragmenty życiorysu, miejsca związane z jego życiem.

4. Na każdym etapie drużyna otrzyma test z 10 pytaniami. Poprawną odpowiedź trzeba wybrać z czterech z zaproponowanych zdań (test wyboru). Wypełniony i podpisany test drużyna pozostawia jurorom i udaje się do następnego etapu. Kolejność zaliczanych etapów jest dowolna.

5. Poruszać się można pieszo lub rowerem, inne środki lokomocji są zabronione.

6. Poszczególne etapy rozmieszczone zostaną w:
– etap I – polityka – Urząd Miasta
– etap II – kultura – Osiedlowy Dom Kultury
– etap III – gospodarka – Społeczna Szkoła Podstawowa STO
– etap IV – Józef Piłsudski – Pomnik Józefa Piłsudskiego przy ulicy Młyńskiej

7. Start i zakończenie gry odbędzie się w Społecznej Szkole Podstawowej STO w Augustowie.

8. Termin realizacji gry 17 listopada 2018 r. – sobota, godzina 10.00