Społeczna Szkoła Podstawowa i zerówka

Małe grupy uczniów (max. 16 osób).
Języki obce są naszym priorytetem, od najmłodszych klas- 4 godz. tyg, od. klasy IV- dodatkowo konwersacje, nauka jezyka rosyjskiego., nauka w grupach max, 8 osób.
Integracja z rodzicami gwarantuje sukces wychowawczy.
Wychodzimy z założenia, ze uczeń musi jak najwięcej doświadczyć, stąd liczne eksperymenty,prowadzenie obserwacji, udział w naukowych pokazach i wycieczkach edukacyjnych.
Autorska metoda nauczania przedmiotów przyrodniczych od klasy pierwszej ( corocznie laureaci Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego).
Szachy – szlachetna gimnastyka umysłu, którą proponujemy najmłodszym uczniom.
Nauka tańca towarzyskiego to miłe dopełnienie edukacji.
Nauka pływania i sekcja pływacka.
Opieka logopedyczna.
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
Świetlica.

Społeczne Gimnazjum STO z rozszerzonym językiem angielskim

Małe grupy uczniów (max. 16 osób).
Nauka języka angielskiego – 6 godz. tyg. w grupach max. 8 osob ( w tym konwersacje), drugi język obowiązkowy do wyboru (język francuski, język rosyjski) – 2 godz tyg.
Podział na grupy językowe wg poziomu zaawansowania.
Współpraca z Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL (możliwość usyskania certyfikatów jezykowych).
INTERBLOK- testowany przez szkołę program MEN to nasz sposób na ciekawą naukę przedmiotów ścisłych.
Fakultety przygotowujące do egzaminow zewnętrznych.
Wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych z przedmiotów matem-przyrod.,zdecydowanie najwyższy poziom egzaminu z języka angielskiego w mieście.
Świat multimediów staje się naszym żywiołem – uczniowie nagrywają, filmują i z wykorzystaniem programów komputerowych montują filmy.
Rozwijamy pasje artystyczne i kreatywność – uczniowie piszą, biorą udział w przedstawieniach, projektach, w spotkaniach Klubu Filmowego.