Kategoria:

Dodał(a):

9 Mar 2017, 14:09

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w okresie od 01-05-2016 do 31-12-2016r. w partnerstwie z II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie, i Gimnazjum Nr 3 przy Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie.

Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie atrakcyjności pozalekcyjnych działań edukacyjno – wychowawczych i umożliwienie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w różnych działaniach artystycznych.

W projekcie wzięło udział 80 uczestników z klas I-VI Szkoły Podstawowej STO, I-III Gimnazjum STO i Gimnazjum Nr 3 oraz klas I-III Liceum Ogólnokształcącego. Uczestnicy skorzystali z następujących form zajęć:

1. WARSZTATY FILMOWE; ukierunkowanych na zdobywanie umiejętności nagrywania, obróbki i montażu zebranego materiały. Uczestnicy pod okiem doświadczonych instruktorów – p. Marka Rowińskiego i p. Rafała Grynasza stworzyli prezentację i film dokumentalny
z całego przedsięwzięcia, który można było obejrzeć na podsumowaniu projektu.

    2. WARSZTATY AKTORSKIE; Talentów aktorskich w tej grupie nie brakowało. Różnorodne metody i formy pracy, do których angażowały uczestników p. Asia Denert i Ewa Rowińska były punktem wyjścia do poszukiwania ważnych problemów społecznych. Wypracowany przez uczestników scenariusz filmu oraz sceny z ich udziałem zrobiły na widzach duże wrażenie.

3. WARSZTATY PLASTYCZNE; Uczestnicy, którzy zdecydowali się na rozwijanie talentów plastycznych mieli bardzo dużo szczęścia, ponieważ warsztaty prowadzili niezwykle utalentowani i znanych artyści p. Julisza Baturę i p. Edytę Milanowską. Prace uczniów wykonane pod ich kierunkiem zrobiły duże wrażenie na oglądających wystawę.

      4. WARSZTATY MUZYCZNE; za sprawą p. Urszuli Jurgiel i Eli Granackiej muzyka i śpiew w naszej szkole to prawie codzienność. Jednak podczas gali finałowej projektu występy młodych solistek i solistów, przy akompaniamencie instrumentalistów zachwycały i wzruszały zgromadzoną publiczność.

5. WARSZTATY FOTOGRAFICZNE; dobrze wykonane zdjęcie to sztuka. W tej dziedzinie również nie zabrakło młodych talentów. Doświadczenie i artystyczny spojrzenie na fotografię p. Jerzego Lecha sprawiło, że powstała niezwykła galeria fotografii ukazująca otaczającą nas przyrodę, portrety naszych koleżanek i kolegów, jak też futurystyczny świat.

    Dokonania młodych artystów zostały zaprezentowane podczas gali finałowej, która odbyła się w Hotelu „Warszawa” dnia 19-12-2016r.