nauczyciel nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, wychowawca klasy 3 gim, opiekun drużyny DI, prowadzi zajęcia teatralne i edukację filmową

O sobie: