nauczyciel  języka polskiego, nauczyciel  – bibliotekarz,

O sobie: