nauczyciel historii, WOS

O sobie: W szkole społecznej pracuję 14 lat. W kadrze jestem najstarszym nauczycielem. Moje zainteresowania to historia, której uczę, a szczególnie historia Podlasia, Suwalszczyzny i Litwy. Lubię dobrą książkę społeczno – historyczną o zabarwieniu sensacyjnym. Chętnie oglądam portale publicystyczne. Nie znoszę głupoty i chamstwa. Moje największe osiągnięcie w tej szkole to zrealizowany z I klasą gimnazjum w 2011 roku projekt na temat „Polskie przewodnictwo w Unii Europejskiej”, który pozwolił nam znaleźć się wśród 14 najlepszych szkół w Polsce.