nauczyciel języka polskiego, nauczyciel biblioteki,

O sobie: Uczy, kiedy nie czyta. Czyta, kiedy nie uczy.