Kategoria:

Dodał(a):

9 Mar 2017, 14:09

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w okresie od 01-05-2016 do 31-12-2016r. w partnerstwie z II Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii i Polaków na Świecie, i Gimnazjum Nr 3 przy Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie. Głównym celem przedsięwzięcia było zwiększenie atrakcyjności pozalekcyjnych działań edukacyjno – wychowawczych i umożliwienie rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w różnych działaniach artystycznych. W projekcie wzięło udział 80 uczestników z klas I-VI Szkoły Podstawowej STO, I-III Gimnazjum STO i Gimnazjum Nr 3 oraz klas I-III Liceum Ogólnokształcącego. Uczestnicy skorzystali z następujących form zajęć: 1. WARSZTATY FILMOWE; ukierunkowanych na zdobywanie (...) więcej