nauczyciel religii

MOJE ŻYCIOWE MOTTO:

Rozdawać miłość pełnymi rękoma!
Bo Miłość jest jedynym skarbem, który mnoży się przez podział,
jest jedynym darem, który powiększa się przez rozdawanie,
jest jedynym przedsięwzięciem, w którym im więcej się wydaje, tym więcej się zyskuje.
Rozrzucać ją na wszystkie strony świata,
położyć ją w głębi swego serca,
a wtedy wyrosnąć może tylko dobro,
a jutro będzie się miało więcej niż dziś.